Autismespectrumstoornis (ASS)

ASS staat voor een Autisme Spectrum Stoornis. ASS is van bij de geboorte aanwezig en beïnvloedt alle levensdomeinen. Iemand met ASS heeft voornamelijk moeilijkheden bij het verwerken van cognitieve, taalkundige, motorische en sociale vaardigheden. 

Ik richt me zowel op de persoon met ASS zelf als ook de familie, partners of begeleiders, kortom het netwerk van de persoon.

Tijdens de individuele gesprekken ga ik op een praktische manier aan de slag.

Thema's die aan bod komen:        

 • l​eren omgaan met emoties
 • inzicht krijgen en verwerken van diagnose
 • inzicht krijgen in communicatie
 • omgaan met planning en structuur
 • omgaan met prikkels en stress
 • zelfvertrouwen
 • functioneren op school

Familie, partners en ...

Tijdens een eerste gesprek verkennen we jouw specifieke vraag die je hebt rond een persoon met autisme. We kijken samen naar de doelen die je wilt bereiken, de uitdagingen die je ervaart en hoe je hierbij geholpen wilt worden.  

Enkele thema's die we kunnen bespreken zijn:

 • inzicht krijgen in de diagnose ‘autisme’ met o.a. de specifieke manier van denken en waarnemen  
 • verwerking van de diagnose 
 • meer leren over de manier van communiceren 
 •  hoe ondersteuning bieden op een manier die passend is 
 •  hoe omgaan met specifiek gedrag van autisme 
 •  hoe kunnen de paarden ingezet worden als hulp voor een persoon met autisme 
 •  …