Wanneer kan ik je helpen?
  • Als je wilt weten of je wel op de goede manier rouwt.
  • Als je wilt weten hoe anderen omgaan met rouw en verlies.
  • Als je wilt praten met iemand die je begrijpt, over hoe het was, wat er is gebeurd en hoe jij je voelt.
  • Als je een manier zoekt om met je verdriet om te gaan.
  • Als je het moeilijk vindt om te gaan met familie, vrienden,...
  • Als je wilt weten hoe je terug vrolijke momenten kan hebben.
  • Begeleiding van personen in hun eigen proces naar euthanasie en/of mensen uit hun omgeving
We doen dit met behulp van Duplo figuren en andere creatieve methodieken, zodat we onze verlieservaring(en) in kaart kunnen brengen. Van daaruit kunnen we dan verder werken en inzicht verwerven.

Wat maakt dat ik mensen in rouw wil bijstaan?

Een rouw - en verlieservaring kan heel wat pijn en verdriet veroorzaken. Daarom wil ik zowel volwassen als kinderen helpen in hun zoektocht naar positieve gevoelens en gedachten wanneer ze geen licht aan het einde van de tunnel zien, zich niet begrepen voelen of wanneer ze zich gewoon even 'down' voelen om eender welke andere reden. 

Door mijn ervaring en interesse ben ik me gaan bijscholen om een traject op maat van jullie persoonlijkheid te kunnen uitschrijven. Ik vertrek steeds vanuit de positieve psychologie omdat we uiteindelijk verder moeten met positieve gedachten en emoties.           
Een positieve geest hebben we nodig om alle obstakels in ons leven te verwerken.

Mag ik rouwen of niet?

Ik erken elk rouwproces.
Elk verlies heeft zijn impact op de omgeving en de nabestaanden of deze nu dichtbij of iets verder weg staan.
Soms kan het gebeuren dat we mensen niet (h)erkennen in hun rouwproces. Zo denk ik aan mensen die hun job verloren zijn maar ook 'stoere' mannen,  mama's die rouwen om hun ongeboren kindje, nabestaanden van zelfdoding, rouwen om een ex-geliefde, buitenechtelijke partners, rouw om een huisdier,... Deze mensen gaan zich vaak sterker voordoen dan ze zijn en dreigen zo vast te lopen in een moeilijk rouwproces of gaan het uit de weg wat negatieve gevolgen kan hebben voor de toekomst.

Indien u zich herkent in iets van het bovenstaande twijfel dan niet om contact op te nemen!
Omdat ik het héél belangrijk vindt dat mensen geen belemmering ondervinden in hun doen en laten en zich op hun gemak voelen is begeleiding in de thuis - of andere woonsituatie steeds een optie. We spreken dus af in mijn werkplek of in u vertrouwde omgeving, kortom de keuze is aan u!


Mijn boodschap aan iedereen:

'Klein verdriet, groot verdriet de maat ervan bepaald de ander niet!'