Kinder - en jongerencoaching is voor alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar die hulp kunnen gebruiken bij:
 • Krachtontwikkeling
 • Weerbaarheidstraining
 • Zelfvertrouwen of vertrouwen in anderen
 • Laag zelfbeeld (ik ben stom, dom, dik,….. )
 • Concentratie en ontspanning
 • Angst (faalangst of andere (sociale) angsten)
 • Verbeteren van sociale vaardigheden
 • Pestproblemen, (gepest worden of zelf pester zijn).
 • Verdriet (verwerken van verdriet bij bijv. overlijden of ziekte)
 • Verwerken van een scheiding
 • Gedragsproblemen (boosheid, liegen, opstandig,…)
 • Omgaan met emoties
 • Huiswerkplanning / -begeleiding
 • Talentontwikkeling
 • Rouw - en verliesbegeleiding      (ook bij palliatieve zorg en/of thuiszorg)
Gecertificeerd ' Rots & Water' - trainer = weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren.

Ik ondersteun eveneens ouders in het zoeken naar oplossingen voor kleine en grote vragen rond opvoedsituaties van hun kinderen. Het doel van de hulp is ondersteuning bieden en begeleiden naar verandering en verbetering. Uitgangspunt is dat het kind vaardigheden leert die passen bij de leeftijd en die het kind sterker maken.
Als kinder- en jongerencoach leer ik het kind of de adolescent hoe het makkelijker zijn problemen kan oplossen.

Specifieke hulp bij rouwverwerking: Waarom is het belangrijk dat kinderen en jongeren rouwen?
Het overlijden van een dierbaar iemand kan een zeer beangstigende en verwarrende gebeurtenis zijn voor een kind of jongere. De spontane reactie van ouders en andere opvoeders is het kind afschermen van de gebeurtenis en het trauma. Soms worden kinderen zelfs over het hoofd gezien door het verdriet van de volwassene. De reactie van de ouders op het overlijden heeft een bepalende invloed op de reacties van het kind.
Wanneer er onvoldoende aandacht kan gaan naar het rouwproces van het kind of de jongere kan zich dit soms uiten in agressief of asociaal gedrag, slechte resultaten op school, experimenteel gedrag,...
Voornamelijk voor adolescenten moet zeker een aangepaste omgeving en begeleiding worden overwogen.
Wanneer het overlijden een impact heeft op het gezin of de omgeving is het een mogelijkheid om het rouwproces te laten begeleiden zodat iedereen het rouwproces op zijn/ haar unieke manier kan beleven.

Hoe werk ik, als psychoctherapeute voor kinderen?

Ik ga samen met jullie gezin op zoek naar de oorzaken waar het kind blij, boos, bang of verlegen van wordt. 
We gaan samen op een leuke maar resultaatgerichte manier onderzoeken wat er speelt bij het kind of waar het juist helemaal niet bij stilstaat.
We gaan samen onderzoeken wat het kind of de puber wel of niet wil.

Ieder ouder ziet zijn of haar kind graag gelukkig. En in de meeste gevallen is dit ook zo, maar soms krijgt uw kind te maken met leer- of gedragsproblemen, situaties of gebeurtenissen en weet uw kind hier niet mee om te gaan.
In enkele gevallen is het ook onduidelijk waarom uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit. 
Daarom is het soms aangewezen om uw kind op een leuke, spontane manier met een onafhankelijk iemand te laten praten over wat het denkt of wat er misschien dwars zit.
Neem vrijblijvend contact op en we vinden samen een geschikte en passende oplossing voor u en u gezin!

image-192025-untitled.png